Последни проекти


Дизайн процеси:

Определяне на проблема >
Събиране на информация, Проучване на причините >
Анализ > Изграждане на Идея / Решение >
Представяне пред по-широка публика (клиенти) за обратна връзка >
Внасяне на подобрения > Финализиране на проекта >
Очертаване на план за действие > Начало на процеса по реализация >
Проследяване на процеса завършването му


Контакти

Направете запитване


Телефон

+(359)888 565 116

E-mail

nikoleta@vidinova.com